นักล่าเหยื่อเพิ่มช่องทาง ขายเครื่องมือช่วยโจมตีบน YouTube

นักวิจัยจาก Symantec พบว่า มีผู้ร้ายหลายคนเริ่มใส่ลิงค์บนเว็บขายเครื่องมือโจมตีของตน กลับไปยังหน้า YouTube channels ที่มี video อธิบายวิธีใช้งานและโฆษณาเครื่องมือช่วยโจมตีของตนเอง เพื่อหาผู้ต้องการซื้อเครื่องมือดังกล่าว

 

โดยนักวิจัยพบข้อมูลดังกล่าวบนเว็บ Amazon.com ปลอม ซึ่งในเนื้อหามีการแทรกความคิดเห็นจากผู้ร้ายเกี่ยวกับโปรแกรม Scama Amazon 2016 ซึ่งเอาไว้ใช้ในการ scam โดยมีการทิ้งชื่อที่ใช้ในการติดต่อ, website, และช่อง YouTube channel. 

 

เมื่อเข้าไปยัง YouTube channel ดังกล่าวที่มีชื่อว่า code nour จะพบความคิดเห็นแนวชื่นชม จากผู้ร้ายคนอื่นๆ เกี่ยวกับโปรแกรมช่วยโจมตีเหล่านั้น รวมถึงข้อความร้องขอให้สร้างเครื่องมือโจมตีแบบอื่นๆ เพิ่มเติม แสดงให้เห็นว่าเหล่าคนร้ายเริ่มไม่จำกัดอยู่แค่เพียงเว็บใต้ดินต่างๆ อีกต่อไป และกล้าแสดงตัวบนช่องทางสาธารณะ เช่น YouTube.

 

 

 

Ref.

http://www.symantec.com/connect/blogs/phishers-are-creating-youtube-channels-document-their-attacks