Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฏหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ทางเว็บไซต์จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น  IP Address, Browser Type, Domain name, Referer web address, Access time เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิก ทางเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ Email Address, ชื่อ, นามสกุล เป็นต้น

3. เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้เราไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เว็บของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และอีเมล์ เพื่อใช้ในการติดต่อประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมของทางเว็บไซต์

2. เราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เราเก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน หรือจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายเท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถเลือกที่จะขอลบบัญชีผู้ใช้ได้ตลอดเวลา

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เราทำการอัพเกรดตัวโปรแกรมเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเปิดใช้ฟังก์ชั่นการเข้ารหัสข้อมูลของตัวโปรแกรมไว้ เพื่อป้องกันข้อมูล

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ส่งไปยังโปรแกรม Web browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่อง

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สามารถส่งอีเมล์มายัง webmaster ได้โดยตรง